It’s here! Tune book 2 «Hestekaren» 

English version

Turned 5th system (NL)

Norsk versjon

Ingunn Bjørgo – Tune book 2 – «Hestekaren». 
Tunes and arrangements by Ingunn Bjørgo 
This booklet contains 8 tunes and arrangements from my workshops. You will find both regular sheets with chords, second voices and notation for diatonic accordion. There is one version for regular 2-row/8 basses’ system, and another version for the “turned 5th”-system used in The Netherlands, among others. 

Ingunn Bjørgo – Notebok 2 – «Hestekaren»
Dette heftet inneholder 8 melodier og arrangementer fra Ingunn Bjørgo sine toraderkurs. Her er både vanlige noter med besifring, andrestemmer og notasjon for torader. Det finnes en norsk og en engelsk versjon for vanlig torader med 8 basser som vi bruker i Norge, og en annen versjon for «turned 5th»-systemet som brukes i Nederland.

Bestill på linken rett under bildet.

 

Noteutgivelsene er støttet av NOPA (nopa.no) og Komponistenes vederlagsfond. Digitalisering av de nyeste verkene er støttet av Music Norway.
These sheets are funded by NOPA (nopa.no), The Composers’ Remuneration Fund and Music Norway.